חדשות

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

 

סרטונים

במשך כל זמן הבנייה יש לשמור את הרצפה נקייה משאריות צמנט וטיח ומכל חומר אחר העלול לגרום כתמים. יש לכסות את הרצפה בזמן עבודות בנייה שמשתמשים בהן בחומרים העלולים לגרום כתמים שאינם ניתנים להסרה, כגון, שמנים, צבעים, אדמת חמרה. לכיסוי הרצפה יש להשתמש בגיליונות או בלוחות שיונחו באופן חופשי על הרצפה. אין להשתמש בנסורת או בקרטון גלי.
 
מותר לכסות את הרצפה רק לאחר 14 ימים מגמר ההנחה. לפני כיסוי הרצפה יש לנקות אותה באופן יבש.אם משתמשים בעבודת הבנייה במכשיר העלול לגרום נזקים לרצפה, יש לשים תחתיו מגינים לרצפה.אם יש צורך להעביר מכשיר כבד על הרצפה, יש  לנקוט אמצעים מיוחדים להעברתו, כגון: הנחת לוחות עץ תחתיו. יש להבטיח שהמכשיר עצמו, וכמו כן האמצעים להעברתו, לא ישחקו את הרצפה.
 
 ניקוי לפני מסירת המשטחים המרוצפים.
המשטחים המרוצפים יימסרו למשתמש כשהם נקיים, בלא הברקה של פני האריחים.בכל מקרה אין להציף את הרצפה במים. הניקוי ייעשה בשלבים כלהלן:
 
שלב א'.
טאטוא להסרת שאריות חומרים יבשים, כגון: חול, פסולת אדמה (חרסית), שאריות בטון או מלט.אם הפסולת מוצקה ואיננה ניתנת להסרה בטאטוא יש להשתמש באמצעים מקובלים, כגון מרית או סכינים מיוחדים לניקוי המצויים בשוק לצורך זה. הביצוע חייב להיות מקצועי, באופן שלא ייגרמו נזקים, סריטות או שברים בפיאות.
 
שלב ב'.
קרצוף וניקוי רטוב במכונת ניקוי המצוידת במכל מים ובשואב מים צמוד, באמצעות כריות ניקוי עדינות שאינן פוגמות בפני האריחים ובברק שלהם. הניקוי יתבצע במים נקיים בלבד או במים נקיים בתוספת דטרגנט המכיל חומר פעיל פנים (פעיל שטח) שערך ה-PH שלו בטווח 9-12. אין להשתמש בחומצות מדוללות. יש למנוע היווצרות שלוליות מים. לאחר הניקוי יש לשטוף את הרצפה מים נקיים לנטרול שאריות הדטרגנט. כשמרצפים בהנחה מיוחדת יש גם ללטש את הרצפה. אין להתחיל בליטוש לפני שחלפו שבעה ימים מיום גמר הנחת האריחים ולא לפני שחלפו שלושה ימים מיום השמת המלט ("רובה") במישקים. הליטוש ייעשה לפי הוראות יצרני האריחים.
 
הברקה,
ניקוי ותחזוקה בעת השימוש הברקה, ניקוי ותחזוקה שאינם נכונים עלולים לגרום נזק לגימור הרצפה. יחד עם מסירת המשטחים המרוצפים למשתמש, יש לספק לו הוראות ניקוי ותחזוקה.
הברקת הרצפות נועדה להקנות לרצפה מראה מבריק. חומרי ההברקה יגנו על פני האריחים מפני ספיגה מהירה של חומרים יוצרי כתמים. אין להבריק רצפות אלא לאחר תקופה של שנה לפחות ממועד האכלוס. אפשר להבריק במועד מוקדם יותר, בתנאי שאין על האריחים תופעות של הילות ("טלוויזיות" שאינן ניתנות להסרה).
 
סיבות להופעת כתמים ולכלוך.
  • שימוש בחומרי ניקוי לא מתאימים, כולל דטרגנטים אלקליים וכימיקליים.
  • תפרחת
  • שכבה משתיירת של צמנט.
  • חומרים לאיטום פני השטח.
  • לכלוך על ידי קרקע, מזון, הפרשות ועוד.
 
תפרחת.
תפרחת נוצרת בתנאים של לחות יתר עקב הנחת האריחים, או בשל עיכוב בייבוש האריחים. תפרחת יכולה להתמיד כתוצאה מרטיבות העולה דרך שכבות הריצוף כשאין שכבה המעכבת את עלייתה, או בשל מים המחלחלים מהשכב העליונה של הריצוף ואחר כך עולים לשכבת הגימור. התפרחת נעלמת עם רחיצת הרצפה, אולם עלולה להופיע שוב לאחר הייבוש.הדרך האפקטיבית ביותר להעלמת התפרחת היא הגברת תדירות הרחיצה, עד שתיפסק התפרחת.
 
 שכבה משתיירת של צמנט.
שכבה זו אינה נמסה במים. אפשר להסירה מפני הריצוף באמצעות הטיפול שלהלן: הרטבת הרצפה והסרת המים העודפים,ניקוי במנקה חומצי (PH=4.5) ולאחר מכן שטיפה יסודית במים נקיים.
 
 חומרי ניקוי.
אפשר להשיג ניקוי אפקטיבי של הרצפה על ידי רחיצה במים פושרים בתוספת דטרגנט נייטרלי נטול סולפטים.אפשר להסיר משקעים שומניים באמצעות דטרגנט עם ממס אורגני או דטרגנט בסיסי (PH=9-12), בתנאי שהדבר ייעשה לעתים רחוקות בלבד. דטרגנטים המכילים חומרים פעילי פנים (פעילי שטח) שאינם מתאימים, שערך ה-PH שלהם אינו נכון או המכילים תוספות לא מתאימות לתגבור פעולת הניקוי, עלולים לגרום, מלבד הכתמה ולכלוך של פני שכבת הגימור,גם התפוררות כימית ומכנית.יש להקפיד שהדטרגנט שמשתמשים בו יהיה ממין המומלץ על ידי יצרני האריחים ויתאים לדרישות המפורטות לעיל.חשוב לוודא שחומר הניקוי יוסר לגמרי על ידי רחיצה סופית במים נקיים.
 
מוספי "וקס".
יש להוסיף למי שטיפת הרצפה מוספי "וקס" באופן קבוע. השימוש במוספים אלה ייעשה לפי המלצת יצרני האריחים.
 
כיסוי המשטחים המרוצפים.
אין לכסות את המשטחים המרוצפים בכיסוי, כגון שטיחים או רצפות פרקט אלא לאחר תקופה של שנה לפחות ממועד ההנחה.